Dotacja podręcznikowa

Wskazana ustawa nakłada na szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów...

Zadania oświatowe gmin, powiatów i województw

W wyniku reformy samorządowej ukończonej w 1999 r. państwo przekazało obowiązek prowadzenia szkół i placówek publicznych samorządom. Jednostki samorządowe poszczególnych szczebli są odpowiedzialne za...

Dotowanie publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Od 1 stycznia 2018 r. kwestie związane z finansowaniem niesamorządowych przedszkoli, szkół i placówek publicznych regulują przepisy rozdziału 3 ustawy z dn. 27.10.2017 r....

Część oświatowa subwencji ogólnej

Jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) uprawnione są do udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, co wynika wprost z art. 167 ust. 1...

Zmiana organu prowadzącego przedszkole

„Jaka jest procedura przy zmianie właściciela przedszkola jeśli chodzi o urząd miasta – otrzymywanie dotacji? Obecny właściciel zamyka działalność a obecny dyrektor przejmuje przedszkole;...

Zasady zakładania szkół publicznych i niepublicznych

Generalna zasada wyrażona w art. 70 ust. 3 Konstytucji RP gwarantuje obywatelom i instytucjom prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych....

Likwidacja internatu przy szkole ponadgimnazjalnej

„Od 01.09.2017 r. organ prowadzący pragnie zlikwidować internat ze względu na brak chętnych do korzystania z niego. W jaki sposób dokonać takiej likwidacji, jeśli...

Zmiana osoby prowadzącej przedszkole

"Osoba prowadząca przedszkole zamyka swoją działalność gospodarczą, tym samym nie prowadzi już dalej przedszkola. Dyrektor przedszkola chce dalej prowadzić to przedszkole czyli być organem prowadzącym;...

Kryteria rekrutacji w przedszkolu

"Czy w myśl przepisów, rodzinę wielodzietną można nazwać rodzinę z trójką dzieci, które mają odpowiednio 4, 6 i 20 lat (najstarsze mieszka za granicą)?" Ustawa...

Na co można przeznaczyć dotacje gminne w przedszkolach?

"Przedszkole otrzymuje 75% dotacji z gminy. Czy można pokryć z dotacji takie wydatki jak: a) badania lekarskie wstępne pracownika, b) konserwacja systemu pożarowego przedszkola,...

Najnowsze artykuły