Urlop wychowawczy oraz świadczenia przysługujące w jego okresie

Urlop wychowawczy stanowi przerwę w zatrudnieniu przeznaczoną na realizację przez pracownika obowiązków związanych z wychowaniem dziecka w okresie przypadającym po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim....

Urlop dla poratowania zdrowia

Nauczyciele, tak jak pracownicy innych grup zawodowych, w razie choroby mają prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, tj. wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Karta...

Rodzaje świadczeń socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zgodnie z art. 53 ust. 3 KN każda szkoła (placówka oświatowa) tworzy jeden fundusz, który zapewnia opiekę socjalną zarówno nauczycielom, jak...

Inwentaryzacja w szkole w czasie ferii i urlopów

„Dnia 18.01.2017 roku wójt zarządził w naszej placówce inwentaryzację, którą trzeba przeprowadzić w terminie 18-31.01.2017 roku. Inwentaryzacją należy objąć wszystkie składniki majątku (środki trwałe,...

Oddział przedszkolny jako jednostka feryjna i urlop dla nauczyciela

"Nauczyciel placówki feryjnej posiada stałe zatrudnienie na podstawie mianowania, który do dnia 31.08.2016 r. wykorzystał urlop wypoczynkowy zgodnie z Kartą Nauczyciela w wymiarze 56...

Urlop dla poratowania zdrowia

"Nauczyciel urodzony w grudniu 1958 roku jest zatrudniony w szkole na czas nieokreślony, jego staż pracy wynosi 37 lat, jest nauczycielem dyplomowanym i teraz...

Zaległy urlop nauczyciela

Jak prawidłowo naliczyć i w jakim wymiarze niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczyciela? "Nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony od dnia 24.04.2015 r. do 27.07.2015 r. przebywała na...

Wynagrodzenie urlopowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego Zgodnie z art. 67 ust. 1 KN za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym...

Urlop wypoczynkowy nauczycieli oraz urlop uzupełniający

Kwestią bezsporną jest, że jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych jest prawo do wypoczynku. Prawo takie przysługuje również nauczycielom na mocy przepisów KN. Urlop wypoczynkowy...

Rodzicielskie uprawnienia pracownicze w zakresie czasu pracy

Szczególne uprawnienia w zakresie czasu pracy przysługują zarówno pracownicom w ciąży i karmiącym piersią, jak i pracownicom oraz pracownikom sprawującym opiekę nad dziećmi. Zgodnie z...

Najnowsze artykuły