Zmiana w ustawie chorobowej wprowadzona nowymi przepisami o szkolnictwie wyższym

Z dniem 1 października br. wchodzi w życie zmiana w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w...

Kodeks karny – nowa wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 sierpnia 2018 r. pod pozycją 1600 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.07.2018 r., w załączniku do...

Służba cywilna – nowa wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 sierpnia 2018 r. ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.07.2018 r., w załączniku do którego zawarto nową,...

Ustawa o zdrowiu publicznym – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2018 r. pod pozycją 1492 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.07.2018 r., w załączniku do...

Przepisy o fundacjach – ogłoszono jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2018 r. pod pozycją 1491 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.07.2018 r., w załączniku do...

Pomoc społeczna – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2018 r. pod pozycją 1508 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.07.2018 r., w załączniku do...

Powszechny obowiązek obrony RP – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 lipca 2018 r. pod pozycją 1459 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 29.06.2018 r., w załączniku do...

Kodeks postępowania cywilnego – ogłoszono nową wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 lipca 2018 r. pod pozycją 1360 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.06.2018 r., w załączniku do...

RODO: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika

„Czy pracodawca mógł tak sformułować punkty Oświadczenia pracownika dot. przetwarzania danych osobowych? 4. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) i f) RODO, przetwarzanie...

Ustawa o rzemiośle – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2018 r. pod pozycją 1267 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.06.2018 r., w załączniku do...

Najnowsze artykuły