10 C
Warszawa
poniedziałek, Czerwiec 25, 2018

Służba medycyny pracy – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r. pod pozycją 1155 opublikowano obwieszczenie Marszałka RP z dn. 10.05.2018 r., w załączniku do którego...

Informacje o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie lub zatrudnionych w sektorze finansowym

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 czerwca br. pod pozycją 1130 opublikowano nową ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji...

Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium RP – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 czerwca 2018 r. pod pozycją 1109 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 10.05.2018 r., w załączniku do...

Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium RP – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 czerwca 2018 r. pod pozycją 1109 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 10.05.2018 r., w załączniku do...

Nowela przepisów o rehabilitacji zawodowej – kolejne udogodnienia dla rodzin opiekujących się niepełnosprawnymi

Z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 6 czerwca br., weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy...

Ułatwienia dla pracowników-rodziców zajmujących się niepełnosprawnymi dziećmi – zmiany w Kodeksie pracy

Z dniem 6 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

Kodeks cywilny – ogłoszono nową wersję przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 maja 2018 r. pod pozycją 1025 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 10.05.2018 r., w załączniku do...

Przepisy samorządowe – aktualne teksty ustaw

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 maja 2018 r. opublikowano obwieszczenia obejmujące nowe jednolite teksty ustaw z zakresu prawa samorządowego. Ustawa o samorządzie gminnym Nowy jednolity...

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

W poniższej publikacji prezentujemy najważniejsze zmiany dla pracodawców i pracowników oraz przepisy przejściowe, m.in. przyszłe zmiany w Kodeksie pracy. Pracodawcy będą przechowywać ... (...) dokumentację osobową...

Służba zastępcza – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 maja 2018 r. pod pozycją 885 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 13.04.2018 r., w załączniku do...

Najnowsze artykuły