Rozwiązywanie sporów zbiorowych – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 stycznia 2019 r. pod pozycją 174 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 17.01.2019 r., w załączniku do...

Uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2019 r. pod pozycją 56 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 07.12.2018 r., w załączniku do którego został...

Koniec z opłatami za pobyt przy łóżku dziecka w szpitalu

Rodzice i opiekunowie nie będą ponosić żadnych opłat z wyłączeniem kosztów bezpośrednich, takich jak: posiłki wydawane rodzicom, użytkowanie pościeli oraz korzystanie z dodatkowego łóżka...

Prawo o ustroju sądów powszechnych – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2019 r. pod pozycją 52 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.12.2018 r., w załączniku do...

Staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne lekarzy oraz specjalizacje pielęgniarek – zasady finansowania w 2019...

W roku 2019 staże podyplomowe lekarzy wraz z kosztem obsługi będą finansowane w inny sposób niż w latach ubiegłych, co oznaczało wykorzystanie na powyższe...

Poprawa skuteczności egzekucji alimentów – zmiany w k.p.c.

Z dniem 11 stycznia 2019 r. wchodzą w życie – z kilkoma wyjątkami – przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie...

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 grudnia 2018 r. pod pozycją 2272 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 09.11.2018 r., w załączniku do...

Legalne powierzenie pracy cudzoziemcowi w RP bez zezwolenia na pracę – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 grudnia 2018 r. opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 23.11.2018 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst...

Ustawa o RDS – jednolita wersja aktu prawnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2018 r. pod pozycją 2232 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.11.2018 r., w załączniku do...

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2018 r. pod pozycją 2206 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 09.11.2018 r., w załączniku do...

Najnowsze artykuły