Kodeks postępowania administracyjnego – nowa wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 listopada 2018 r. pod pozycją 2096 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 03.10.2018 r., w załączniku do...

Nowe kadry pracownicze 2019

Na czym będzie polegać elektroniczne prowadzenie akt osobowych pracownika? Wystąpi konieczność aktualizowania programów kadrowo-płacowych w firmach. Jakich zmian możemy się spodziewać – wyjaśnia nasz...

Ustawa o spółdzielniach rolników – nowy akt prawny

Dnia 1 grudnia br., z jednym wyjątkiem, wejdą w życie przepisy nowego aktu prawnego, jakim jest ustawa z dnia 4 października 2018 r. o...

Senat chce wprowadzić ważne zmiany dla osób niesłyszących

Kontrolerzy NIK zwrócili uwagę, że ustawa o języku migowym w obecnym brzmieniu nie zobowiązuje służb ratowniczo-interwencyjnych oraz jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego do wsparcia osób posługującym...

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – jednolite przepisy wykonawcze

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 października 2018 r. pod pozycją 2027 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 03.10.2018 r., w załączniku do którego został...

Ważne zmiany dla pracodawców – nowości w ewidencji czasu pracy

Z początkiem 2019 roku pracodawca będzie miał obowiązek prowadzenia m.in. ewidencji czasu pracy i karty wypłaconego wynagrodzenia za pracę. Jakie więc zmiany i dokumenty według...

Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 października 2018 r. pod pozycją 1983 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 03.10.2018 r., w załączniku do...

Ustawa o zwolnieniach grupowych – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 października 2018 r. pod pozycją 1969 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 03.10.2018 r., w załączniku do...

Emerytury pomostowe – nowy jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2018 r. pod pozycją 1924 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.09.2018 r., w załączniku do...

Zasady zatrudniania skazanych – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 października 2018 r. pod pozycją 1887 opublikowano obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości (MS) z dn. 18.09.2018 r., w załączniku do...

Najnowsze artykuły