Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie Kwota 2019 rok 2250,00 zł 2018 rok 2100,00 zł 2017 rok 2000,00 zł 2016 rok 1850,00 zł 2015 rok 1750,00 zł

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka I kwartał 2019 42,00 zł do 50 ha 182,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 292,00 zł pow. 100 ha...

Minimalna wysokość składek ubezpieczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą w 2019 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy1) emerytalna 19,52% 558,08 zł 131,76 zł rentowa 8,00% 228,72 zł 54,00 zł wypadkowa2) 1,67% 47,75 zł 11,27 zł chorobowa3) 2,45% 70,05 zł 16,54 zł zdrowotna4) 9,00% - zł - zł FP5) 2,45% 70,05 zł 0,00 zł łacznie – 974,65 zł 213,57 zł łącznie składki obowiązkowe6) – 904,60...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka I kwartał 2019 r. 42,00 zł do 50 ha 91,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 201,00 zł pow. 100...

Stawka składki na ubezpieczenia zdrowotne

Okres obowiązywania Stawka Maksymalna stawka podlegająca odliczeniu w podatku dochodowym od osób fizycznych* od 2007 9,00% 7,75% 2006 8,75% 7,75% 2005 8,50% 7,75% * na podstawie art. 27b ust. 2 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o...

Stawki składek na fundusze pozaubezpieczeniowe

Fundusz Stawka Fundusz Pracy 2,45% Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% Fundusz Emerytur Pomostowych 1,50%

Świadczenie rehabilitacyjne (wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego)

Kwartał Okres Wskaźnik waloryzacji I kwartał 01.01.2019 - 31.03.2019 99,1% IV kwartał 01.10.2018 - 31.12.2018 100,1% III kwartał 01.07.2018 - 30.09.2018 108,6% II kwartał 01.04.2018 - 30.06.2018 107,0% I kwartał 01.01.2018 - 31.03.2018  97,7% IV kwartał 01.10.2017 - 31.12.2017  100,0 % III kwartał 01.07.2017 - 30.09.2017 107,4% II...

Wysokość świadczeń opiekuńczych od 1.01.2019

Świadczenie Wysokość świadczenia Zasiłek pielęgnacyjny 184,42 zł Świadczenie pielęgnacyjne 1583 zł Specjalny zasiłek opiekuńczy 620 zł Zasiłek dla opiekunów 620 zł

Limit jednorazowej amortyzacji tzw. dla małych podatników

Rok podatkowy Limit ustawowy Równowartość w zł 2019 50 000,00 euro 214 000,00 zł1) 2018 50 000,00 euro 216 000,00 zł2) 1) obliczana wg średniego kursu NBP, obowiązującego na 1. dzień roboczy października, w...

Limit rocznych przychodów w podatku dochodowym w 2019 r.

Limit Kwota Limit ustawowy Równowartość w zł Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika1) 1 200 000,00 euro 5 135 000,00 zł2) Limit przychodów zobowiązujący do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych3) 2 000 000,00 euro 8 559 000,00...

Najnowsze artykuły