21 C
Warszawa
środa, Maj 23, 2018

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki kwiecień–czerwiec 2018 r. 4700,11 zł 9% 423,00 zł styczeń–marzec 2018 r. 4739,91 zł 9% 426,59 zł październik–grudzień 2017 r. 4510,86 zł 9% 405,98 zł lipiec–wrzesień 2017 r. 4477,18 zł 9% 402,95 zł kwiecień–czerwiec 2017 r. 4390,54 zł 9% 395,15 zł styczeń–marzec 2017 r. 4404,17...

Opłata zgłoszeniowa do NFZ w II kw. 2018 r.

Długość przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym Opłata Wysokość opłaty w miesiącach kwiecień-czerwiec 2018 r. od 3 miesięcy do roku 20% dochodów* 940,02 zł powyżej roku do 2 lat 50% dochodów* 2350,06 zł powyżej 2...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie włącznie z wypłatami z zysku

Okres Wysokość I kwartał 2018 4700,11 zł IV kwartał 2017* 4739,91 zł III kwartał 2017 4510,86 zł II kwartał 2017 4477,18 zł I kwartał 2017 4390,54 zł IV kwartał 2016 4404,17 zł III kwartał 2016 4254,20 zł II kwartał 2016 4246,21...

Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%) 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2,53 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 10 2,80 3 Rybactwo A-03 4 1,20 4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego...

Minimalna wysokość składek ubezpieczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą w 2018 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy1) emerytalna 19,52% 520,36 zł 122,98 zł rentowa 8,00% 213,26 zł 50,40 zł wypadkowa2) 1,67% 44,52 zł 10,52 zł chorobowa3) 2,45% 65,31 zł 15,44 zł zdrowotna4) 9,00% 319,94 zł 319,94 zł FP5) 2,45% 65,31 zł 0,00 zł łacznie – 1228,70 zł 519,28 zł łącznie składki obowiązkowe6) – 1163,39 zł 503,84 zł składki obowiązkowe...

Świadczenie rehabilitacyjne (wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego)

Kwartał Okres Wskaźnik waloryzacji II kwartał 01.04.2018 - 30.06.2018 107,0% I kwartał 01.01.2018 - 31.03.2018  97,7% IV kwartał 01.10.2017 - 31.12.2017  100,0 % III kwartał 01.07.2017 - 30.09.2017 107,4% II kwartał 01.04.2017 - 30.06.2017 105,0% I kwartał 01.01.2017 - 31.03.2017 97,0% IV kwartał 01.10.2016 - 31.12.2016 98,8% III...

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 1.04.2018 r. –...

Kwota Rodzaj odszkodowania 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego...

Stawka odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do OFE

Okres obowiązywania stawki Stawka odsetek od 01.07.2017 1,50% 01.04.2012 - 30.06.2017 4,51% 01.01.2012 - 31.03.2012 4,46% 01.10.2011 - 31.12.2011 4,46% 01.07.2011 - 30.09.2011 4,46% 01.04.2011 - 30.06.2011 4,21% 01.01.2011 - 31.03.2011 3,96% 01.10.2010 - 31.12.2010 3,96%

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dn. 01.04.2018 r.   Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciela Nauczyciel stażysta Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany 1. Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2417 zł 2487...

Kwota bazowa dla nauczycieli

Okres obowiązywania Stawka od 1 kwietnia 2018 2900,20 zł od 1 stycznia 2017 2752,92 zł od 1 stycznia 2013 2717,59 zł od 1 stycznia 2012 2618,10 zł od 1 września 2012 2717,59 zł  

Najnowsze artykuły