Centrum kształcenia ustawicznego Publicznymi placówkami kształcenia ustawicznego są centra kształcenia ustawicznego. Tego typu placówka prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych: na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kursie umiejętności zawodowych, kursie kompetencji ogólnych oraz innym kursie umożliwiającym uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.