Zgodnie z art. 90c ust. 1 i 4 u.s.o. pomoc materialna udzielana uczniom ma charakter socjalny albo motywacyjny. Co istotne, uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym i motywacyjnym. Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest w formie

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.