Z danego przedmiotu lub przedmiotów na egzaminie ósmoklasiści mogą być zwolnieni laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej lub laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Dotyczy to uczniów: dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy wspomniany powyżej tytuł otrzymali w latach 2014/2015, 2015/2016 lub 2016/2017. obecnych ośmioletnich szkół podstawowych, którzy tytuł laureata bądź finalisty otrzymali w roku…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się