Ministerstwo Edukacji Narodowej tego samego dnia wznowiło prace Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, które będą poruszać m.in. kwestię dyscyplinarek.

Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że uchwalone w czerwcu 2019 roku przepisy mogą nieść negatywne skutki w przypadku działań komisji dyscyplinarnych. Dlatego przygotował projekt, który ma uporządkować przepisy w tej kwestii. Jego treść wskazuje, że w przypadku drobnych wykroczeń pracowniczych to dyrektor szkoły decydowałby, czy skierować daną sprawę do rzecznika dyscyplinarnego (tj. po „potwierdzeniu zasadności stawianych nauczycielowi zarzutów”).

Napisany przez ZNP projekt (jako inicjatywę poselską) złożyli w Sejmie Posłowie Lewicy, co – według związku – pozwoli na szybsze przeprowadzanie nowelizacji Karty Nauczyciela.

Tego samego dnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej rozpoczęły się także prace Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, który ma zająć się dyscyplinarkami.

– Nikt z uczestników spotkania nie opowiadał się za całkowitą likwidacją postępowania dyscyplinarnego. Powinny funkcjonować elementy dyscyplinujące niektórych nauczycieli, którzy źle pojmują swoją rolę w zawodzie. Warto przy tym pamiętać, że też nikt nie chce w specjalny sposób zaostrzać tego postępowania. Potrzebny jest rozsądek – powiedział minister Dariusz Piontkowski.

Przedmiotem prac Zespołu ma być nauczycielska pragmatyka, w tym kwestie dotyczące:
– wspomnianych wyżej komisji dyscyplinarnych,
– awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli,
– systemu finansowania oświaty i wynagrodzeń nauczycieli,
– czasu pracy.

Ministerstwo zapowiada stworzenie nowej pragmatyki zawodowej nauczycieli, która miałaby obowiązywać od stycznia 2021 roku.

Agata Pąchalska

Źródło: znp.edu.pl, men.gov.pl

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się