Jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) uprawnione są do udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, co wynika wprost z art. 167 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 167 ust. 2 ustawy zasadniczej dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.