„Czy akta dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych powinny znajdować się w wydziale kadr organu prowadzącego, czy też w placówce macierzystej?”

Przepisynie udzielają wprost odpowiedzi na to pytanie. Na podstawie treści art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy – pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, a także do przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. Naruszenie tego obowiązku stanowi wykroczenie pracodawcy zagrożone grzywną od 1.000 zł do 30.000 zł.

W tej kwestii obowiązuje również rozporządzenie MPiPS w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Należy podkreślić, że ani Kodeks pracy ani też ww. rozporządzenie nie regulują czy dokumentacja pracownicza musi być przechowywana w siedzibie pracodawcy.

W związku z powyższym, …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się