MEN wyjaśnia jednak, że zawieszenie zajęć jest możliwe, jeśli upały zagrażają zdrowiu uczniów.

Jak czytamy w uzasadnieniu resortu edukacji, organ prowadzący szkołę oraz dyrektor odpowiadają za warunki funkcjonowania szkoły lub placówki. Do ich zadań należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki poprzez wyposażenie sal i budynku szkoły np. w rolety, żaluzje, zasłony, wiatraki, klimatyzatory, dystrybutory czy źródełko wody pitnej.

Jeśli wszystkie sposoby zaradcze, niwelujące negatywne skutki wysokich temperatur, zostaną bez skutku wykorzystane, możliwe jest zawieszenie zajęć.

W niektórych, uzasadnionych przypadkach lekcje można skrócić do minimum 30 min., jednak musi zostać zachowany ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. W przypadku klas I-III szkoły podstawowej czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący zajęcia przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu trwania zajęć.

Podstawą prawną do tego typu postępowania są:

Ministerstwo poleca także lekturę poradnika, przygotowanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa „Jak przetrwać upały”. Poradnik dostępny jest na tej stronie.

Ponadto, resort edukacji zachęca do śledzenia ostrzeżeń IMGW, publikowanych na stronie internetowej Instytutu oraz działań Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które m.in. opracowało informacje i materiały edukacyjne dla nauczycieli, dostępne na tej stronie.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się