W lipcu 2012 r. nauczyciel otrzymał naganę na piśmie. Nagana została dołączona do akt osobowych nauczyciela i po roku zostanie cofnięta. Czy o usunięciu nagany z akt osobowych należy pracownika poinformować na piśmie? Czy pismo należy dołączyć do akt osobowych?

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.