Dnia 09.04.2018 r. (z wyjątkami) weszło w życie rozporządzenie MEN z dn. 20.03.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.