Kasa informuje, że emeryt/rencista, który nie chce aby Kasa obliczyła za niego podatek dochodowy od wypłaconych w 2019 r. emerytur i rent (czego potwierdzeniem jest wystawienie formularza PIT-40A) – powinien przed zakończeniem roku podatkowego, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., złożyć wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku dochodowego). Stosowne zapisy w tym zakresie zawarto w art. 34 ust. 7 pkt 5 ustawy…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się