Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) przysługuje nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organy administracji rządowej (art. 48 KN). Prawo to przysługuje także pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w oświacie. Treść tylko dla zarejestrowanych

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.