MEN określiło kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018. O dodatkowe środki mogą ubiegać się m.in. te samorządy, w których gimnazja zostały przekształcone w szkoły podstawowe, szkoły rozpoczęły kształcenie w nowych zawodach, a pomieszczenia do nauki w nowo wybudowanych budynkach lub pozyskane w wyniku adaptacji zostały doposażone w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się