Przedłużenie wypłaty zasiłku przewiduje rozp. Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 659). Przepisy, które wprowadziły dodatkowy zasiłek opiekuńczy, obowiązują od 8 marca. Określono w nich, że zasiłek

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.