„Od niedawna prowadzę niepubliczne liceum ogólnokształcące. Zamierzam wziąć udział w płatnym szkoleniu. W związku z VAT poproszono mnie o złożenie oświadczenia zawierającego następującą treść: mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana, prosimy zaznaczyć właściwą opcję: a) w całości zgodnie

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.