„Proszę o podanie wykazu dokumentów, jakie powinny sporządzać przedszkole i szkoła niepubliczna. Mam tu na myśli wszystkie dokumenty potwierdzające działalność placówki, sposoby realizacji podstawy programowej, diagnozowania, ewaluacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, itp. Obie placówki są placówkami edukacyjnymi niepublicznymi. Nadzór pedagogiczny jest sprawowany

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.