W rozdziale 7 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.) uregulowano kwestie związane z wyposażeniem szkół oraz szkół polskich w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – w tym przede wszystkim zasady udzielania i rozliczania tzw. dotacji podręcznikowej. Wskazana ustawa nakłada

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.