Od 01.01.2019 r. wszedł w życie art. 35 ust. 4 i nast. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wprowadzając zmiany w zakresie zasad wydatkowania dotacji na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zgodnie z tymi przepisami dotacja przekazana na … Treść tylko

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.