Od 1 stycznia 2018 r. kwestie związane z finansowaniem niesamorządowych przedszkoli, szkół i placówek publicznych regulują przepisy rozdziału 3 ustawy z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) – dalej: „u.f.z.o.”. Publiczne placówki wychowania

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.