Przepis art. 64 ust. 5a Karty Nauczyciela, nakazujący ustalenie wymiaru urlopu proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, stosuje się również do kadry kierowniczej szkół i placówek – od 15.12.2018 r. stanowi o tym wprost nowy art. 64 ust. 5b KN, wprowadzony, by usunąć nagromadzone w tym zakresie wątpliwości.

Zgodnie z tą regulacją odpowiednio do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – stosuje się przepis art. 64 ust. 5a KN, czyli tę samą regułę, która obowiązuje nauczycieli placówek nieferyjnych.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się