Finansowanie zadań oświatowych – znamy projekt ustawy. MEN skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Obejmuje on zmiany w sposobie finansowania oświaty, przewiduje też nowelizację Karty Nauczyciela. Zgodnie z zapowiedzią resortu jest to pierwszy

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.