Finansowanie zadań oświatowych – znamy projekt ustawy.

MEN skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Obejmuje on zmiany w sposobie finansowania oświaty, przewiduje też nowelizację Karty Nauczyciela. Zgodnie z zapowiedzią resortu jest to pierwszy etap porządkowania systemu finansowania zadań oświatowych – nowe regulacje mają być przejrzyste i łatwiejsze w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół i placówek.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.