Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego są wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego – egzamin sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania. Dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin, ma obowiązek nie później niż do 30

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.