Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 21d u.s.o. egzamin ósmoklasisty sprawdza wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Do egzaminu przystępują: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.