Ogólne warunki i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (dalej „egzaminu zawodowego”) zostały określone w art. 44zzzb–44zzzy u.s.o., a regulacje szczegółowe znajdują się w rozp. MEN z dn. 18.08.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.