Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Egzamin ten jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.