Dyplomy mistrza i świadectwa czeladnicze mogą być wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych. Natomiast osoby dorosłe, które uzyskują i uzupełniają wiedzę i umiejętności zawodowe w formach pozaszkolnych, mogą przystąpić do egzaminu sprawdzającego

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.