W myśl art. 3 ustawy z dn. 22.03.1989 r. o rzemiośle (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1285) dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są m.in. dyplom mistrza, świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego – w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła,

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.