25 C
Warszawa
niedziela, Lipiec 22, 2018

Zadaj pytanie ekspertowi

Zanim zadasz pytanie, poszukaj odpowiedzi na portalu w naszej WYSZUKIWARCE.

Usługa dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Na podany w formularzu adres e-mail prześlemy wiadomość z informacją o zamieszczeniu odpowiedzi oraz linkiem, pod którym będzie ona dostępna. Odpowiedzi na pytania napływające od użytkowników portalu będą udzielane – co do zasady – w okresie 21 dni roboczych od dnia przesłania pytania. Termin 21 dni, o którym wyżej mowa, może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa, związanych w szczególności z okresowym przekroczeniem średniej liczby nadsyłanych pytań do Ekspertów. Łączna liczba odpowiedzi udzielanych jednemu użytkownikowi może ulec ograniczeniu z uwagi na konieczność zapewnienia innym użytkownikom dostępu do odpowiedzi w wyżej określonym terminie 21 dni.

Zadaj pytanie!


Existing Users Log In
   

Klasyfikacja kosztów przy remoncie budynku

„Czy koszt remontu i koszt modernizacji budynku jednorodzinnego mają różny wpływ na jego wartość tzn. czy koszt modernizacji podnosi wartość obiektu a remontu nie? Czy w ogóle nie wpływają na jego wartość?” Odpowiadając na pytanie...

Spółki: zarząd i uchwały zgromadzenia wspólników

„Jak powinien wyglądać wzór uchwała powołująca na stanowisko prezesa zarządu, który jest członkiem zarządu?” Należy zauważyć, iż Czytelnik ... (...) podał zbyt mało informacji, aby móc przygotować wzór uchwały odpowiedni dla spółki Czytelnika. Autor nie ma...

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

„Chciałabym uzyskać informacje czy możemy udzielać informacji o dziecku rodzicom, którzy mają pozbawienie władzy rodzicielskiej i którzy mają zakaz styczności z dzieckiem ustanowiony przez sąd?” Zdaniem Autora, zanim Czytelnik, chociażby z dobrej woli, będzie skłonny...

Organizacja półkolonii dziennych

„Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczę usługi oświatowe (prowadzę przedszkole i szkołę podstawową). We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej mam nr PKD: 85.59.B, 56.21.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.60.Z, 88.91.Z, 88.99.Z, 93.29.Z. Czy...

VAT: Prywatny najem nieruchomości

„Prowadzę działalność gospodarczą w branży elektrycznej i chcę wynająć nieruchomość niezwiązaną z działalnością gospodarczą. Czy będę płacił od tego podatek vat i czy podatek od najmu będę opłacał na pit-28?” Jeżeli najem nie jest związany...

RODO: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika

„Czy pracodawca mógł tak sformułować punkty Oświadczenia pracownika dot. przetwarzania danych osobowych? 4. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) i f) RODO, przetwarzanie moich danych osobowych/wizerunku w działaniach: organizacyjnych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,...

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

„Otrzymaliśmy pismo od matki, która jest pozbawiona władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi od 2014 r. Nie utrzymywała z dziećmi kontaktu osobistego, ponad to posiada zakaz kontaktu z dziećmi (wyrok sądu). Pismo zawiera treść -...

Urlop wypoczynkowy, a urlop wychowawczy

„Jak powinnam postąpić w następującym przypadku: nauczycielka zatrudniona 01.09.2014 r. na czas nieokreślony. Urodziła córkę dnia 02.01.2017 r. Od tego momentu do 21.05.2017 r. – urlop rodzicielski. Od 22.05.2017 r. do 31.12.2017 r. –...

Wynagrodzenie z dotacji dla dyrektora

„Od kilku lat prowadzę niepubliczne przedszkole - pełnię również funkcję dyrektora. Obecnie jestem w ciąży i bardzo źle się czuję. Lekarz zaproponował mi zwolnienie lekarskie. Czy mogę na nie się udać i pobierać z...

Korekta listy płac

„W listopadzie i grudniu 2017 zostało pracownikowi wypłacone zaniżone wynagrodzenie chorobowe. Musimy je skorygować. Jak zrobić to prawidłowo? Czy konieczna jest korekta PIT, czy różnice składek i niedopłatę podatku należy uwzględnić w PIT za...

Potrącenia komornicze z pensji pracownika

„Czy pracodawca dokonując potrąceń z wypłaty pracownika z powodu zajęcia komorniczego powinien dokumentować wykonywane wpłaty komornicze pracownikowi?” W odpowiedzi na pytanie Czytelnika należy wskazać, ... (...) iż brak przepisu prawa, który obligowałby pracodawcę do dokumentowania pracownikowi...

Działalność gospodarcza i zatrudnienie męża

„Prowadzę działalność gospodarczą m.in. przedszkole niepubliczne, na które otrzymuje dotację z urzędu miasta, mąż też ma swoją działalność gospodarczą i świadczy mi usługi polegające na bieżącym utrzymaniu, pomieszczeń przedszkola - sprzątanie, remonty, naprawy itp....

Urlopy pracownicze

Rozliczenie zaległego urlopu wypoczynkowego. Kiedy przedawnia się roszczenie o udzielenie takiego urlopu? „Pracownik samorządowy ma 68 dni zaległego urlopu. Czy gdy pracownik nie wykorzysta urlopu przepada on z dniem 30 września, czy gdy pracownik odchodzi...

Urlop dla poratowania zdrowia

„Proszę o ustalenie, czy nauczyciel zatrudniony od 01.09.2008 r może ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia? Nadmieniam, że będzie to pierwszy urlop zdrowotny dla tego pracownika. Pracownik od początku zatrudnienia i jednocześnie w...

Pracodawca użytkownik i szkolenia bhp dla personelu

„Nasza firma współpracuje z agencją pracy tymczasowej. Jesteśmy pracodawcą użytkownikiem. Po kilku miesiącach pracy przejmiemy tych pracowników. Będą wykonywać nadal te same prace, ale zmieni się pracodawca. Czy musimy od nowa przeprowadzać szkolenia dla...

Szkolenie wstępne dla personelu firmy i pracodawcy

„Czy nowego prezesa należy poddać szkoleniom wstępnym z zakresu przepisów BHP? Czy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy? Jeśli tak, to kto powinien przeprowadzić takie szkolenia?” Pytanie Czytelnika ... (...) nie precyzuje, czy prezes zatrudniony jest na podstawie...

Odpowiedzialność za mienie szkoły

Czy rodzice mogą ponosić koszty naprawy/zakupu nowego wyposażenia, jeżeli ich dziecko podczas pobytu w szkole coś zniszczyło? W jaki sposób powinno być zabezpieczone mienie i sprzęt niepublicznej placówki oświatowej na wypadek uszkodzenia/zniszczenia? „Owo zniszczenie odbywa się...

Charakter umów między przedsiębiorcami

„Jeżeli umowa taka będzie zawarta pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, są to usługi stolarskie. Jeżeli podmiot B świadczy usługi dla podmiotu A. Podmiot B korzysta podczas świadczenia usług ze sprzętu podmiotu A. Z racji tego, że...

Badania lekarskie pracowników

„Czy pracownik wracający na swoje stanowisko pracy po przeniesieniu nie zawsze musi się kierować na badania lekarskie i można oszczędzić koszty? Pracownik ma ważne badania lekarskie na swoim stanowisku pracy na 3 lata, pracodawca...

Zasady udzielania godzin ponadwymiarowych

Zasady udzielania godzin ponadwymiarowych określa ... (...) art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela. Zgodnie z ust. 1 tej regulacji w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w...