Dnia 01.09.2019 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z dn. 29.08.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1664). Część jego przepisów zacznie jednak obowiązywać dopiero z początkiem roku szkolnego 2020/2021. To regulacje, które dotyczą prowadzenia dokumentacji szkolnej w postaci elektronicznej.

Szkolne księgi ewidencyjne

Za niecały rok wejdą w życie przepisy § 7a rozp. podstawowego, dodane wymienioną na wstępie nowelizacją. Umożliwiają one szkołom i placówkom prowadzenie w postaci elektronicznej części szkolnej dokumentacji, jaką są: księgi ewidencji dzieci i młodzieży, księgi uczniów, księgi słuchaczy oraz księgi wychowanków.

Co więcej, za zgodą organu prowadzącego, księgi te będą mogły być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej, tak jak ma to miejsce w przypadku dzienników elektronicznych.

Jeżeli szkoła lub placówka zdecydują się na prowadzenie powyższych ksiąg wyłącznie w postaci elektronicznej, to do ksiąg tych będą wpisywać jedynie nowe dzieci i nowych uczniów, słuchaczy i wychowanków, a więc te dzieci, wobec których rozpoczął się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny (w przypadku księgi ewidencji dzieci i młodzieży), oraz tych uczniów, którzy rozpoczęli naukę w danej szkole lub pobyt w danej placówce (w przypadku księgi uczniów, księgi słuchaczy i księgi wychowanków). W takim przypadku księga w postaci papierowej będzie prowadzona wyłącznie dla dzieci, uczniów, słuchaczy i wychowanków wpisanych do niej przed rozpoczęciem prowadzenia danej księgi w postaci elektronicznej – do czasu zakończenia przez nich odpowiednio spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego albo kształcenia w danej szkole lub pobytu w placówce.

Natomiast w przypadku, gdy szkoła lub placówka zdecydują się na równoległe prowadzenie ksiąg w postaci elektronicznej i papierowej, to wpisy będą dokonywane następująco:

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się