aged couple of pensioners talking with employee at office
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2018 r. pod pozycją 1924 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.09.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.