Nowe przepisy w Karcie Nauczyciela i ustawach regulujących system oświaty – podsumowanie.

Od 01.01.2018 r., co do zasady, obowiązuje ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zwana dalej „u.f.z.o.”. Należy bowiem pamiętać, że dla niektórych jej przepisów ustawodawca przewidział późniejsze terminy wejścia w życie: 01.04.2018 r., 01.09.2018 r., 01.01.2019 r. i 01.09.2020 r.

Najważniejszym celem nowej ustawy…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.