Nowe przepisy w Karcie Nauczyciela i ustawach regulujących system oświaty – podsumowanie. Od 01.01.2018 r., co do zasady, obowiązuje ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zwana dalej „u.f.z.o.”. Należy bowiem pamiętać, że dla niektórych jej przepisów ustawodawca przewidział późniejsze terminy wejścia

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.