„Zdając sobie sprawę, że dążenie do podwyższenia wynagrodzeń jest naturalnym zjawiskiem we wszystkich krajach i grupach zawodowych nie widzimy w tym nic nagannego. Jednocześnie za niedopuszczalne uważamy takie formy protestu, które odbijają się negatywnie na kształceniu i wychowaniu naszych dzieci” – tak czytamy w komunikacie przekazanym przez fundację do PAP.

Fundacja zwróciła się do Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, który planuje organizację ogólnopolskiego strajku nauczycieli przeciwko zbyt niskim zarobkom w oświacie. ZNP wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej o podwyżki pensji zasadniczych nauczycieli i innych pracowników oświaty o 1.000 zł. Mimo kilku spotkań z minister Anną Zalewską, żądanie nie zostało przyjęte, dlatego ZNP chce protestować.

Przedstawiciele Fundacji „Rodzice Szkole” apelują jednak do związkowców o dążenie do rozwiązania konfliktu w sposób zadowalający dla wszystkich stron, ale przede wszystkim niezagrażający procesowi edukacji uczniów, bo dobro dzieci jest w tym momencie kluczowe.

Jednocześnie fundacja deklaruje stałe wspieranie środowiska nauczycielskiego (na każdym szczeblu) „we wszystkich działaniach prowadzących do zapewnienia im warunków do realizacji misji, jaką jest kształcenie młodego pokolenia”.

Fundacja „Rodzice Szkole” jest organizacją pożytku publicznego, skupiającą różne środowiska obywatelskie zajmujące się kwestiami edukacji. Fundacja działa od 2006 roku, a jej celem jest wspieranie rodziców i rady rodziców w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Przypomnijmy, że w ubiegły czwartek odbyło się spotkanie związkowców z minister Anną Zalewską, która nie przyjęła żądań podwyżki nauczycielskich pensji o 1.000 zł. W odpowiedzi na brak pozytywnego stanowiska w tej sprawie ze strony MEN, Zarząd Główny ZNP podjął uchwałę o wszczęciu procedury zmierzającej do rozpoczęcia sporu zbiorowego.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się