„Niepubliczne przedszkole prowadzone przez stowarzyszenie otrzymuje 75% dotacji od gminy. Czy w aktualnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa – jeżeli niepubliczne przedszkole jest zamknięte gmina może nie wypłacić stowarzyszeniu dotacji za okres zamknięcia przedszkola z przyczyn, jakie obowiązują w chwili obecnej Polsce?”

Okres ograniczenia funkcjonowania przedszkoli w związku z pandemią koronawirusa nie stanowi powodu, dla którego gmina mogłaby zawiesić, lub ograniczyć dotację. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przedszkole niepubliczne otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Jednocześnie żaden z przepisów przywołanej ustawy nie formułuje wymogu spełnienia przez ucznia określonego progu frekwencji na zajęciach w przedszkolu. Innym słowy, sam fakt formalnego zapisania ucznia (zgłoszenie ucznia) do przedszkola i to, że uczęszczał do niego przed ograniczeniem zajęć, stanowi podstawę do wypłaty dotacji.

Ograniczenie zajęć nie jest natomiast podstawą do rozwiązania umowy z rodzicami dziecka, a umowa ta nadal obowiązuje i jednocześnie stanowi podstawę do udzielania świadczeń przez przedszkole również po tym, jak stan ograniczenia funkcjonowania przedszkoli zostanie zniesiony.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się