Dnia 08.04.2020 r. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia MEN z dn. 03.04.2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Przewiduje on, że od roku szkolnego 2020/2021 tematyka zajęć z wychowawcą, zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych, zostanie poszerzona o ważne zagadnienia społeczne: zdrowotne, prawne, finansowe, klimatyczne i…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się