Tematami rozmów i dyskusji były między innymi kwestie dotyczące gospodarki, finansów, nowych technologii czy energetyki. Na forum toczących się dyskusji o obecnej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej Polski i Europy nie mogło zabraknąć przedstawiciela Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które reprezentował wiceminister Waldemar Buda.

Inwestujemy w innowacje i rozwój

Wiceminister Buda rozpoczął swoją aktywność na Impact’20 od udziału w panelu „Nowa Perspektywa (NP) i Fundusz Ożywienia Gospodarczego (FOG) – olbrzymi budżet dla rozwoju Polski – jaką strategię wybrać?”.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej intensywnie pracujemy na zagospodarowaniem pieniędzy z nowego unijnego budżetu. Opracowujemy Umowę Partnerstwa, która ostatecznie określi, co będzie wspierane z funduszy unijnych w ramach polityki spójności i będzie stanowić mandat negocjacyjny z Komisją Europejską. Niebawem dokument zostanie poddany konsultacjom w regionach. Równocześnie przygotowujemy Krajowy Plan Odbudowy, który jest warunkiem uzyskania wsparcia z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – rozpoczął panel wiceminister Buda.

Podkreślił, że w obecnej perspektywie unijnej dużym wsparciem zostały objęte projekty związane z pracami badawczo-rozwojowymi.

Łącznie na wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczyliśmy prawie 35 miliardów euro z funduszy unijnych z Programu Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz regionalnych programów operacyjnych – powiedział wiceminister i dodał: – Wzrost nakładów na działalność B+R tworzy warunki do tego, aby polska gospodarka mogła stawać się coraz bardziej innowacyjna i przeszła z  fazy korzystania z technologii zagranicznych, do etapu, w którym coraz więcej firm krajowych będzie wykorzystywać wyniki badań oraz innowacje do wzmacniania swojej pozycji na rynku.

Wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej zapewnił, że przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na  wsparcie w zakresie prac badawczo-rozwojowych również w przyszłej perspektywie unijnej.

Wsparcie w czasie pandemii i na jej skutki

Podczas fireside chat, czyli scenicznym wywiadzie na żywo z moderatorem, wiceminister Waldemar Buda mówił między innymi o Funduszowym Pakiecie Antywirusowym i Funduszu Odbudowy.

Od początku pandemii głównym celem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej było zapewnienie sprawnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz niwelowanie skutków gospodarczych pandemii. Podjęliśmy szereg działań określanych mianem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, który uzupełnia i wzmacnia rządowe działania w walce z pandemią i jej niepożądanym wpływem na gospodarkę. Funduszowy Pakiet Antywirusowy to obecnie ponad 14 miliardów złotych ze środków europejskich na działania antycovidowe – powiedział wiceszef MFiPR.

Opowiedział również o Funduszu Odbudowy, który ma pomóc w odbudowie gospodarek państwom członkowskim Unii Europejskiej po koronawirusie.

W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności będziemy mieli do dyspozycji około 57 mld euro na dotacje i pożyczki. Podstawą do sięgnięcia po pieniądze unijne z tego instrumentu będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo. Prace nad KPO toczą się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Pierwszy etap prac za nami. Zebraliśmy już propozycje inwestycji z poszczególnych ministerstw i regionów, przeprowadziliśmy ich analizę, identyfikację spójności z celami KPO oraz opracowaliśmy kryteria tematyczne – zaznaczył wiceminister Buda.

Przygotowania do Światowego Forum Miejskiego

Podczas dyskusji o polityce miejskiej minister Waldemar Buda został zapytany między innymi o najbardziej aktualne wyzwania dla miast i obszarów zurbanizowanych

 Podstawowym wyzwaniem dla miast w Polsce jest depopulacja, czyli przeprowadzka ludzi z centrów miast na przedmieścia. Kolejnym problemem jest postępujące starzenie się społeczeństwa.  Złą sytuację miast potęguje utrata funkcji społeczno-gospodarczych, szczególnie miast średnich, oraz słabe połączenia transportowe z innymi miastami. Wspomnieć należy również o zmianach klimatycznych, które mogą mieć poważny wpływ na infrastrukturę miejską, na przykład na system transportu, systemy kanalizacyjne, a nawet na systemy dostaw żywności – wymienił wiceminister Buda i dodał: – W celu transformacji polskich miast w obliczu zmian klimatycznych musimy uczynić je bardziej zielonymi. Będzie się to wiązało z odbudową zagrożonych ekosystemów i promowaniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wymaga to też kompleksowych inwestycji w systemy ekologiczne oraz fundamentalnej zmiany w zachowaniach transportowych oraz w modelach  konsumpcji.

W 2022 roku w Katowicach odbędzie się 11. edycja Światowego Forum Miejskiego. To najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie, którą organizuje UN-Habitat, agenda ONZ do spraw urbanizacji i osiedli miejskich. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej trwają przygotowania do tego wydarzenia, o których opowiedział minister Buda.

Do tej pory wraz z Komisją Europejską, UN Habitat oraz ekspertami samorządów terytorialnych czy  ośrodków badawczych i ruchów miejskich, wypracowaliśmy tematy wiodące, w ramach których, będzie toczyć się debata podczas Światowego Forum Miejskiej. Będziemy chcieli mówić między innymi o zrównoważonej urbanizacji, zielonym ładzie, odporność miast, smart city czy mobilność miejskiej.

Wiceminister Buda zaznaczył, że resort funduszy i polityki regionalnej planuje organizację wielu debat i wydarzeń poprzedzających Forum. Pozwoli to przygotować ciekawy i wyczerpujący program Światowego Forum Miejskiego w Katowicach. Jako jedne z takich wydarzeń wymienił Krajowe Forum Miejskie, którego III edycja odbędzie się już 16 października tego roku.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się