Aktualności gospodarcze

20 lat strefy euro. Wnioski dla Polski

Początkowo wyraźnie pomogła ona krajom, które ją przyjęły jednak po 10 latach stała dla nich systemowym zagrożeniem. Ciekawostką jest natomiast fakt, że Polska, pozostając...

Wokół firmy

Wyższy limit zastawu skarbowego na 2019 rok

Kwota zastawu na rzecz Skarbu Państwa została ogłoszona przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej...

Prawo pracy i ubezpieczenia

Orzekanie w sprawie uszczerbku na zdrowiu dla celów wypłaty odszkodowania wypadkowego – zmiany w...

Z dniem 11 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zapisy rozp. MRPIPS z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2403)...