Aktualności gospodarcze

Brexit: Brytyjczycy będą musieli zgłaszać pobyt w Polsce

Obecnie Brytyjczycy, tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej, zobowiązani są zarejestrować swój pobyt w Polsce jeżeli trwa on dłużej niż 3 miesiące. Członkowie ich...

Wokół firmy

Śmierć wspólnika i co dalej z firmą?

„Zmarł mój wspólnik, z którym prowadziłem działalność w formie spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjnej. Zmarły pełnił funkcję prokurenta w spółce z o.o. Jakie...

Prawo pracy i ubezpieczenia

Pracownicy: dodatek stażowy

„Pracownik jednostki samorządowej urodzony 1966-06-09, dostarczył zaświadczenie dotyczące podleganiu ubezpieczeniom społecznym rolników następującej treści: Że podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie/ach: 1997-06-01 do 2011-12-14...