Przedsiębiorca, który zdecyduje się na wznowienie działalności gospodarczej, musi wrócić do prowadzenia księgowości na zasadach sprzed jej zawieszenia. Wznowienie działalności gospodarczej, co do zasady, następuje w dniu, który został wskazany we wniosku złożonym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub do

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.