W Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2018 r. pod pozycją 967 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 13.04.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), zwanej dalej „KN”.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.