O przyjęciu projektu ustawy przez Sejm pisaliśmy w tym miejscu.

Ustawa Karta Nauczyciela została zmieniona i zawiera wiele nowych zapisów, regulujących zasady pracy nauczycieli.

Oprócz podwyżki nauczycielskich wynagrodzeń od 1 września tego roku, powrócono do oceny pracy z 2018 roku.  Zniesiono jej obligatoryjność, ale utrzymano opinię rady rodziców przy przeprowadzaniu oceny. Przywrócono także ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Jak wyjaśnia MEN, skrócono okresy pracy w szkole, niezbędne do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego – „do 2 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego, a także do 1 roku przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego”. Skrócono też staż na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy.

Dostosowano również przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli polonijnych. Chodzi przede wszystkim o „skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy, zastąpienie egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego rozmową przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną oraz skrócenie okresów pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.”

Pozostałe zmiany porządkują i doprecyzowują ogólne zasady pracy nauczycieli, takie jak postępowanie dyscyplinarne nauczycieli, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli,ograniczenie możliwości nadużywania umów o pracę na czas określony czy przekazywania dotacji na finansowanie doradztwa metodycznego.

Ustawa trafiła na biurko prezydenta RP. Jeśli Andrzej Duda ją podpisze, większość przepisów wejdzie w życie 1 września tego roku.

Agata Pąchalska

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się