Przedsiębiorcy, który nie realizuje obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub robi to w sposób nieterminowy albo niezgodny z faktyczną ilością czy rodzajami przekazywanych odpadów, grozi kara grzywny lub aresztu. Taka sama kara grozi, jeśli wbrew obowiązkowi wpisu do Rejestru BDO, przedsiębiorca

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.