Technik spawalnictwa i technik logistyk – te dwa zawody zostały wpisane do rozporządzenia MEN w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. poz. 1731), za sprawą nowelizacji z dn. 17.06.2020 r. (Dz.U. poz. 1154). Zmiany natomiast objęły zawód technika pojazdów samochodowych. Konieczność modyfikacji wynika…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się