Courthouse, gavel and a paragraph symbol. International Court. Protection of business interests and human rights. intellectual property. Justice and legitimacy. Lawmaking. Judicial system
W Dzienniku Ustaw z dnia 14 września 2020 r. pod pozycją 1575 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.08.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.