Wspomniane nowele dotyczą: dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek, kształcenia osób pracujących na statkach rybackich, tworzenia oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach, edukacji w zakresie zapobiegania marnowaniu żywności, opieki zdrowotnej nad uczniami. Dowóz uczniów niepełnosprawnych Sposób rozliczania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły uległ zmianie już 03.12.2019 r. Ustawa z dn. 16.10.2019 r….

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się