Od 01.01.2019 r. przestaną obowiązywać przepisy Karty Nauczyciela zobowiązujące dyrektorów szkół do ustalania regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Przyjęta przez sejm 22.11.2018 r. nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe, skreśla regulacje art. 6a ust. 14–18 KN. Przypomnijmy, że przepisy te

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.