„Do niepublicznego przedszkola od września 2019 r. będzie uczęszczać dziecko, które ma opinię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Proszę podać jakie dodatkowe środki finansowe i w jakiej kwocie przysługują z urzędu gminy na realizację zadań

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.