Organizacja kształcenia ustawicznego Prawne ramy dla edukacji ustawicznej tworzy art. 117 ust. 1 u.p.o., stanowiąc, że kształcenie ustawiczne organizują i prowadzą publiczne i niepubliczne szkoły dla dorosłych, publiczne i niepubliczne: placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.