Organizacja kształcenia ustawicznego Prawne ramy dla edukacji ustawicznej tworzy art. 117 ust. 1 u.p.o., stanowiąc, że kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w: publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych; formach pozaszkolnych realizowanych przez

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.