Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany rozporządzenia, według którego kuratorzy oświaty i organy nadzorujące pedagogów będą mogli według własnego uznania nagradzać nauczycieli. Dotychczas, to dyrektor szkoły składał wniosek o przyznanie nagrody. Z kolei o nagrodę dla samego dyrektora wnioskował organ prowadzący szkołę.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że zmiana ta jest podyktowana postulatami przekazywanymi przez władze oświatowe i pozwoli ona docenić pracę nauczycieli.

Nie zmienią się jednak kryteria przyznawania nagrody – pozostaną one takie jak w przypadku nagrody na wniosek dyrektora szkoły. Nauczyciel musi pracować w danej szkole minimum 2 lata, posiadać wyróżniającą ocenę pracy, wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, a także podejmować działania innowacyjne czy współpracować ze środowiskiem lokalnym.

Reszta zmian zapisanych w projekcie ma na celu uporządkowanie, przeredagowanie i dostosowanie treści do zmian, które nastąpiły w ostatnim czasie w prawie oświatowym (dot. m.in. podstaw programowych).

Projekt rozporządzenia skierowano do konsultacji społecznych, a sam dokument ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Agata Pąchalska

Źródło: pap.pl

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się