„Czy kuratorium może żądać dodatkowo suplementu lub oświadczenia dyrektora o potwierdzeniu kwalifikacji mając dyplom o kierunku technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej, twierdząc że potrzebują dodatkowego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do bycia nauczycielem chemii w szkole podstawowej?” Zgodnie z … Treść tylko

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.