„Do tej pory, aby uczyć wystarczyły studia I stopnia na kierunku nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolnej. Ja skończyłam studia I stopnia na kierunku ekonomia i aktualnie robię studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne. Następnie mam zamiar zrobić podyplomowe z nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. A później magistra też w tym kierunku. Czy zmieniające się przepisy pozwolą mi na pracę w przedszkolu (oczywiście już po zakończeniu studiów II stopnia), czy z tym wykształceniem będę mogła być wychowawcą?”

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach posiada osoba, która ukończyła:

a) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

c) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w lit. a i lit. b oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

d) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub

e) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w lit. d oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

Zgodnie z punktem c) przywołanej regulacji, dopuszczalne jest zatem posiadanie studiów pierwszego stopnia na dowolnym kierunku oraz studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego oraz przygotowania pedagogicznego, aby nauczać w przedszkolu i zajmować stanowisko wychowawcy.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – Dz.U. z 2017 r. poz. 1575.

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się